Üyelik Sözleşmesi

banabirak.com alan adında bulunan internet sitesi bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır. Site'yi ziyaret ederek ve/veya Site üyesi olarak, işbu Kullanım Koşulları`nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Site'de belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Bu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz taktirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine Site'de yer alan ve yer alacak olan "Site" tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları'nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Koşulları Site adresinde yer almaktadır. "Site" bu koşullarda, Site'de ve Site'nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

Site kullanıcıları ve üyeleri, Site adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. "Site" Site'de, "Üye" konumunda bulunan bakıcı, Evcil hayvanshop sahibi ve Evcil hayvan otelleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, köpek/kedi gezdirme hizmeti satma, Evcil hayvan pansiyon benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu hizmetlere ilişkin ilgili ilanlar için "Gezdricilere"lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların "Bakıcı"ların ve "Üye"lerin görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.


1. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: "Bakıcı"ların işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Site" tarafından ortaya konulan uygulamalar.
Hizmetler: Gezdirme, Ziyaret, Pansiyon, Eğitim, Pet Taksi
Kullanıcı/Kullanıcılar: "Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Site: Site alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "Site"nin işbu Kullanım Koşulları ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web sitesi.
Üye/Üyeler: Üyelik Sözleşmesi koşulları doğrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
Üye Profil Sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.


2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. "Evcil hayvan sahipleri"; "Site"de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin hayvan eğitme, yetiştirme veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Site"de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Evcil hayvan sahipleri" ayrıca "Site" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "Site"nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2. "Evcil hayvan sahipleri", "Site"nin, "Site"de "Bakıcı"lar ve "Evcil hayvan Sahip"leri tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı "Site"nin, "Site" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. "Evcil hayvan Sahipleri", "Site" üzerinden "Site"nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Site"nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. "Site", Site'de kullandığı ve iş birliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun "Site"nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Evcil hayvan Sahipleri / Bakıcılar'ın kendi sorumluluğundadır.

2.4. "Evcil hayvan Sahipleri", Site" üzerinde diğer "Evcil hayvan Sahipleri", ilan ve içeriklerle ilgili, "Site" tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla "Site"ye yüklediği bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği bilgilerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Evcil hayvan Sahipler’i ve Bakıcı'lar, Site'ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin "Site" ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından "Site"ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.5. "Evcil hayvan Sahipleri", "Bakıcı" ve "Evcil hayvan Sahibi" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Evcil hayvan Sahipleri"'nin "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.6. "Site", "Evcil hayvan Sahipleri" tarafından "Site"ye beyan edilen kişisel bilgileri, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Evcil hayvan Sahipleri / Bakıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece "Site" Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz. "Evcil hayvan Sahipleri", bilgilerinin "Site" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şu kadar ki, "Site", yürürlülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Evcil hayvan Sahipleri / Bakıcılar'ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Site ilişkin işbu ticari elektronik iletiler tarafımıza ilettiğiniz e-mail bilgileri aracılığı ile yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri amaçlarla tarafınıza gönderilmekte olduğunu dikkatinize sunar, tarafımızla paylaştığınız e-posta bilginizin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar dışında kullanılmadığını belirtiriz. Site tarafından gönderilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsanız lütfen Bize Ulaşın sayfasından bizimle irtibata geçiniz. İşbu link aracılığyla gönderim listesinden çıkışınız sağlanacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istemeniz halinde lütfen bizimle aşağıda bilgilerinize sunulan iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmenizi ve böylelikle isteklerinizi iletmenizi rica ederiz.

2.7. "Evcil hayvan Sahipleri"; kendisi tarafından "Site"ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. "Site", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; ""Evcil hayvan Sahipleri"nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Evcil hayvan Sahipleri" da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

2.9. "Bakıcı"nın, "Bakıcı Hizmetleri"ni verebilmesi için, söz konusu ürünler için "Site" tarafından belirlenen ve "Site"nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya "Bakıcı"ya beyan edilen formların tam ve eksiksiz olarak doldurulması koşuluna bağlıdır. "Site"de ilan edilen hizmetlerde yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. "Site", "Site"de yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Bakıcı"ların ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. "Site" tarafından her zaman "Site"de çeşitli "Hizmet"lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, "Site" her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde "Site"nin ilgili "Bakıcı"nın üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

2.10. "Evcil hayvan Sahipleri", "Site"nin, "Bakıcı" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, "Bakıcı" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin "Site" ve "Site"nin reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın "Site"ye verdiğini kabul ve beyan eder.

2.11. "Evcil hayvan Sahipleri", Site" tarafından ortaya konulan ve diğer "Evcil hayvan Sahipleri", ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12. Bakıcı'lar, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde "Site"nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye'lerin Site üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. "Site" işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Bakıcı'ların hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Bakıcı'lar işbu kullandırtmalar sebebiyle Bakıcı'ların uğrayacağı zararlardan veya taleplerden "Site"nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

2.13. Site'de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca "Site" altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2.14. Evcil hayvan Sahipleri ve Bakıcı'lar, üyelikten ayrılmaları durumunda "Site"den herhangi bir hak talep edemezler.

2.15. "Site", Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. "Site", doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

2.16. Evcil hayvan Sahipleri ve Bakıcı'lar (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.


3. ÜCRET VE İADE POLİTİKASI

Banabirak.com bakıcı ve evcil hayvan sahibi arasında gerçekleşen alışverişin güvenli bir şekilde yapılmasından sorumludur. Evcil hayvan sahipleri tarafından yapılan her ödeme hizmet tamamlanma onayı verilene kadar Banabirak.com’un ödeme havuzunda bekletilir. Ödeme işlemi sonrasında başarı ile tamamlanan hizmet için evcil hayvan sahibinin yapmış olduğu ödeme doğrudan bakıcıya aktarılır.

Aşağıdaki durumlarda ise iade süreci devreye girmektedir;

* Evcil hayvan sahibi hizmetin başlama zamanına 12 saatten fazla süre varken rezervasyonu iptal ederse evcil hayvan sahibine ödemiş olduğu tüm ücretin iadesi yapılır.

* Evcil hayvan sahibi hizmetin başlamasına 2 saatten fazla süre varken rezervasyonu iptal ederse %50 ücret evcil hayvan sahibine, %50 ücret bakıcıya ödenir.

* Evcil hayvan sahibi hizmetin başlamasına 2 saatten az süre varken rezervasyonu iptal ederse paranın tamamı bakıcıya aktarılır, evcil hayvan sahibine ücret iadesi yapılmaz.

* Hizmet başlangıç zamanından sonra evcil hayvan sahibi ya da bakıcı herhangi bir şekilde iptal işlemi gerçekleştiremez.

* Bakıcı rezervasyonu hizmet başlangıcından önce herhangi bir sürede iptal ettiğinde yapılan ödemenin tamamı evcil hayvan sahibine iade edilir.


4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site"nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "Site"ye ait ve/veya "Site" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "Site" uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve "Site"nin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına "Site" tarafından izin verilmemektedir.

Evcil hayvan Sahipleri ve Bakıcı'lar, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden "Site"nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Evcil hayvan Sahipleri ve Bakıcı'lar, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bakıcı'lar işbu kullandırtmalar sebebiyle Bakıcı'larin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden "Site"nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde "Site"nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Evcil hayvan Sahipleri ve/veya Bakıcı’ya aynen rücu edilir.

"Site"nin yasadışı, hileli veya istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;
"Site"nin "Bakıcı", "Evcil hayvan Sahipleri" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
"Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
"Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması;
"Site"nin önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması;
İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Site"nin ve "Site" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "Site"nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, "Site"nin ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "Site"nin; "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

"Site", Evcil hayvan Sahipleri ve Bakıcı'ların, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Evcil hayvan Sahipleri veya Bakıcı'yı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda "Site", gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.


5. DEĞİŞİKLİKLER

"Site", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değişmez.


6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Site" işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Site" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Site"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Site"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8. Site KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Evcil hayvan Sahipleri", işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda "Site’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, "Site"yi yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. BÜTÜNLÜK

İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları'nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Evcil hayvan Sahipleri ve Bakıcı'lar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde "Site"nin Evcil hayvan Sahibi ve/veya Bakıcı'ya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi almak için
Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.